ZARZĄDZENIE NR 37/2021

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W celu podkreślenia szczególnego charakteru przedsięwzięć, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Ostrów Mazowiecka, ustanawia się Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 
§ 2.
 
Regulamin obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka stanowi załącznik do Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Promocji.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer
 
 
Załączniki:
Zarządzenie nr 37/2021 (plik pdf 243 KB)
Załącznik Nr 1 Regulamin (plik Word 43 KB)
Załącznik Nr 2 Wniosek (plik Word 55 KB)\
 
 
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-04-01)
Udostępnił:
Kacpura Anna
(2021-04-02 09:32:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kacpura Anna
(2021-04-02 09:58:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki