Zarządzenie Nr 61/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z basenu i kręgielni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. d  uchwały Nr XL/ 288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się 15 osobową grupę młodzieży polonijnej z Litwy w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską”, która jest organizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, z opłat za korzystanie z basenu i kręgielni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od 12.07.2021 r. do 20.07.2021 r. Zwolnienie z opłat dotyczy dwukrotnego wejścia na basen i kręgielnię.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12.07.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-05-24)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-05-26 13:12:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-05-26 13:13:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki