ZARZĄDZENIE NR 77/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 czerwca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024


     Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art.  28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz  uchwały nr XXIII/233/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, zarządzam, co następuje:

§ 1.


     Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024.

§ 2.


    Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 3.


    Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Wzór wniosku

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-06-23 15:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-06-23 15:35:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki