Zarządzenie Nr 75/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2021 r. na podstawie zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 maja 2021 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


  

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-22)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-23 15:59:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-23 15:59:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki