Zarządzenie Nr 79/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10, 21 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powierzam pani Magdalenie Szyszce stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 


  

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-28 15:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-28 15:43:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki