Zarządzenie Nr 80/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powierzam pani Anecie Siwek pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka od 11 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-29)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-30 08:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-30 08:32:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki