Zarządzenie Nr 72/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia wpisowego na IX Bieg „Tropem Wilczym” organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
w dniu 15 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się wpisowe na IX Bieg „Tropem Wilczym” w wysokości 30 zł brutto od każdego uczestnika biegu. W dniu imprezy opłata wynosi 50 zł brutto od każdego uczestnika biegu i dokonywana jest w kasie MOSiR.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.08.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-14)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-30 09:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-30 09:06:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki