Zarządzenie Nr 82/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się opłatę za dzierżawę sceny i terenu okalającego wokół sceny (ok. 800 m2) na „Kolorowy Festiwal Baniek Mydlanych”, który odbędzie się w dniu 10.07.2021 r. na terenie Ogródka Jordanowskiego, w wysokości 2 000,00 zł brutto.

§ 2. 

1. Wprowadza się opłatę za dzierżawę terenu w Ogródku Jordanowskim dla stoisk o powierzchni do 10 m2 w kwocie 30,00 zł brutto. W przypadku korzystania z przyłącza energetycznego opłata wynosi 60,00 zł brutto.

2. Opłata za każde rozpoczęte 10 m2 pobierana będzie jako wielokrotność ceny.

3. Cena dotyczy dzierżawy terenu w dniu 10.07.2021 r. w godzinach 14.00-20.00.

4. Opłatę należy uiścić w kasie pływalni MOSiR.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-30)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-07-01 08:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-07-02 11:19:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki