Ostrów Mazowiecka 7 lipca  2021 r.

BR. 0002. 04. 2021

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ), odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. w piątek w Starej Elektrowni ul. 11 listopada 7.

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS –CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem, sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia. Sesja rozpocznie się o godz. 1200 i trwać będzie nie dłużej niż do godz. 1700 W przypadku jeśli do godz.1700 porządek obrad nie zostanie wyczerpany ogłoszona będzie przerwa w obradach do poniedziałku do godz. 1000.

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Informacja na temat realizacji inwestycji na ul. Prusa.
  2. Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie sportu przez kluby sportowe ze szczególnym uwzględnieniem otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024.
  3. Informacja na temat uciążliwego fetoru z oczyszczalni ścieków oraz planu dotyczącego sposobu w jaki władze miasta zamierzają narastający problem rozwiązać.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/Robert Krajewski


 

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2021-07-07)
Udostępnił:
Brzostek Sylwia
(2021-07-07 10:09:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2021-07-07 10:10:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki