Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Z dnia 9 lipca 2021 r.
Informuję, że w związku z awarią w dostawie energii elektrycznej, która uniemożliwiła realizację dyspozycji art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ), zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad i dźwięk, została zarządzona przerwa w obradach XXVI sesji Rady Miasta, zwołanej na 9 lipca 2021 r, której obrady rozpoczęły się o godz. 1200.
Wznowienie obrad sesji nastąpi w dniu 12 lipca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1000


Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2021-07-09)
Udostępnił:
Brzostek Sylwia
(2021-07-09 14:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2021-07-09 14:51:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki