☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 89/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2021 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie w roku 2021 pomocy finansowej uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, do dnia 30 września 2021 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Burmistrza Miasta

/-/ Daniel Choinka

 

 


 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-07-20)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-07-20 13:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Patrycja
(2021-08-13 08:48:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218