Zarządzenie Nr 90/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Anny Moniki Boruckiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 1;

2) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Sylwii Suchty zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 2;

3) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Katarzyny Strzeszewskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 3.

4) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Moniki Tyszki zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 4.

5) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Magdaleny Brokowskiej zatrudnionej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 5.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Burmistrza Miasta

/-/ Daniel Choinka

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-07-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-07-21 14:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-07-21 14:17:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki