Zaświadczenie o rewitalizacji

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działka położona jest na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji /wniosek pdf lub doc /. 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

(ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- do 7 dni.

Komórka organizacyjna:

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zespół ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

pok. 111

tel: /29/ 679 54 34

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

- Art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2021-08-12 08:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-12-07 11:57:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki