ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 10 sierpnia 2021 r.


w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej


   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) zarządzam, co następuje:


§ 1.


   W celu realizacji zadań gminy w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, z dniem 10 sierpnia 2021 r. powołuję:

Pana Pawła Kowalczyka
na pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
do spraw rozwoju piłki nożnej

§ 2.


    Do zadań pełnomocnika należy tworzenie warunków realizacji zajęć sportowych piłki nożnej obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.

§ 3.


   Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.


§ 4.


   Pełnomocnik w obszarze swojego działania może reprezentować Burmistrza wobec miejskich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz innych urzędów, instytucji, organizacji.

§ 5.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-08-12 15:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-08-12 15:51:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki