ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 110/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W Zarządzeniu nr 102/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI WOSTROWI MAZOWIECKIEJ PRZY UL. H. TRĘBICKIEGO 10

I.  Ceny brutto biletów wstępu na pływalnię przy ul. H. Trębickiego 10

Lp.

Rodzaj biletu wstępu

Godziny pracy

do 1600

po 1600

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

10,00

0,25

12,00

0,30

2.

Normalny – 2 godzinny

15,00

0,25

18,00

0,30

3.

Ulgowy - 1 godzinny

7,00

0,20

9,00

0,20

4.

Ulgowy  - 2 godzinny

11,00

0,20

13,00

0,20

5.

Specjalny – 1 godzinny

7,00

0,15

7,00

0,15

6.

Feryjny/wakacyjny - 1 godzinny

4,00

0,10

-

-

7.

Bilet rodzinny – 2 godziny

50,00

0,45

50,00

0,45

Rodzaj karnetu wstępu

Cena brutto

8.

Karnet wstępu na basen na okaziciela - ważny 4 miesiące od doładowania. Karnet upoważnia do 15% ulgi od ceny biletu normalnego obowiązującego na pływalni. Aby odblokować niewykorzystane środki należy ponownie doładować karnet.

100,00 zł/karnet

Uwagi do tabeli:

1) Bilet ulgowy dotyczy:·osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji, dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i  młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Bilet specjalny dotyczy grup zorganizowanych przez jednostki oświatowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe itp.

3) Bilet feryjny/ wakacyjny dotyczy dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji.

4) Bilet rodzinny – jest to opłata za wejście maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie).

5) Do wejścia bezpłatnego na basen uprawnione są;

a) Dzieci do lat 3 pod opieką osoby dorosłej.

b) Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

c) Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat.

d) Weterani i weterani poszkodowani po okazaniu legitymacji.

6) Brak możliwości łączenia ulg.

II.  Ceny biletów i opłat dotyczące pływalni przy ul. H. Trębickiego 10

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto

1.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia aqua aerobik

15,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

2.

Karnet wstępu imienny na zajęcia aqua aerobik – 4 wejścia, ważny 30 dni

40,00 zł/karnet + bilet wstępu

3.

Nauka pływania indywidualna – 30 minut

40,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

4.

Nauka pływania indywidualna – 45 minut

55,00 zł/zajęcia + bilet wstępu

5.

Nauka pływania grupowa (2 osoby) – 45 minut

40,00 zł/osoba/zajęcia + bilet wstępu

6.

Grupowa nauka pływania dla dzieci i młodzieży – 10 zajęć. Grupa minimum 6 osób. Czas trwania zajęć nauki pływania to 45 minut.

200,00 zł + bilety wstępu

7.

Opłata za korzystanie z sauny z tytułu indywidualnej rezerwacji

30 zł/30 min. + bilet wstępu

8.

Wynajem całego basenu w celu organizacji zajęć (należy zawrzeć stosowną umowę)

600 zł/godz.

9.

Opłata za przekroczenie czasu przez opiekuna/rodzica, który wchodzi z dzieckiem do szatni, ale nie korzysta ze strefy mokrej. Wejście bezpłatne do 15 minut.

0,50 zł/min.

10.

Opłata za zgubiony lub zniszczony pasek

30,00 zł

11.

Opłata za wydanie karnetu

5,00 zł

Uwagi do tabeli:

1) W przypadku karnetów imiennych pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości.

2) Po upływie terminu ważności karnetu imiennego niewykorzystane wejścia będą automatycznie blokowane przez system obsługi klienta i nie będzie możliwości ich wykorzystania w późniejszym terminie.

III.  Pozostałe ceny biletów i opłat dotyczące pływalni przy ul. H. Trębickiego 10 Ustala się minimalną cenę biletu wejściowego na pływalnię dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu i rekreacji, dla których MOSiR jest partnerem na podstawie zawartej umowy:

1) bilet wstępu na basen normalny – 11,00 zł brutto/godz.,

2) bilet wstępu na basen normalny – 17,00 zł brutto/2godz.,

3) bilet wstępu na basen ulgowy – 7,00 zł brutto/godz.,

4) bilet wstępu na basen ulgowy – 13,00 zł brutto/2 godz.,

5) bilet wstępu na zajęcia fitness – 12,00 zł brutto/zajęcia. Wejście na podstawie karty użytkownika upoważniającej do skorzystania z usług.

IV. Ceny zajęć z oferty fitness oraz pozostałe

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto

1.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia z oferty fitness

15,00 zł/zajęcia

2.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 4 wejścia, ważny 30 dni

50,00 zł/karnet

3.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 8 wejścia, ważny 30 dni

80,00 zł/karnet

4.

Karnet wstępu imienny na zajęcia z oferty fitness – 12 wejścia, ważny 30 dni

90,00 zł/karnet

5.

Jednorazowy bilet wstępu na zajęcia Nordic Walking

10,00 zł/zajęcia

6.

Jednorazowy bilet wstępu na warsztaty

30,00 zł/zajęcia

7.

Karnet wstępu imienny na zajęcia rekreacyjno-gimnastyczne dla dzieci i młodzieży do lat 18 – 4 wejścia, ważny 30 dni

40,00 zł/karnet

8.

Karnet wstępu imienny na zajęcia dla cheerleaderek - 4 wejścia, ważny 30 dni

40,00 zł/karnet

9.

Karnet wstępu imienny na naukę gry w szachy dla dzieci i młodzieży – 4 wejścia, ważny 30 dni

40,00 zł/karnet

10.

Opłata za wydanie karnetu

5,00 zł

11.

Opłata za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej. Konieczna wcześniejsza rezerwacja.

20,00 zł/godz.

Uwagi do tabeli:

1) W przypadku karnetów imiennych pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości.

2) Po upływie terminu ważności karnetu imiennego niewykorzystane wejścia, będą automatycznie blokowane przez system obsługi klienta i nie będzie możliwości ich wykorzystania w późniejszym terminie.

V. Ceny biletów za korzystanie z kręgielni, bilardu, itp.

Lp.

Rodzaj biletu wstępu za świadczone usługi

Cena brutto 

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

1.

Bilet wstępu na kręgielnię

40,00 zł/tor/godz.

50,00 zł/tor/godz.

2.

Bilet wstępu na mini kręgielnię

30,00 zł/tor/godz.

40,00 zł/tor/godz.

3.

Bilet wstępu na kręgielnię feryjny/wakacyjny

20,00 zł/tor/godz.

-

4.

Bilet wstępu na mini kręgielnię feryjny/wakacyjny

15,00 zł/tor/godz.

-

5.

Wypożyczenie obuwia (para obuwia)

3,00 zł/wejście

6.

Bilard

20,00 zł/godz.

Pozostałe ceny

7.

Wynajęcie kręgielni przez organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne. Cena zawiera wypożyczenie obuwia

50,00 zł/godz. – 2 tory

8.

Opłata za korzystanie z air hokeja. Opłata dokonywana jest poprzez automaty wrzutowe w automatach

1 gra – 2,00 zł

2 gry – 4,00 zł

3 gry – 5,00 zł

Uwagi do tabeli:

1) Bilet wstępu na kręgielnię feryjny/wakacyjny i bilet wstępu na mini kręgielnię feryjny/wakacyjny dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 16.00.

2) Istnieje możliwość wykupienia biletu wstępu na kręgielnię i bilard na ½ godziny jeśli to nie koliduje z harmonogramem kręgielni.

VI.  Ceny wynajmu obiektów przy ul. Trębickiego 10

Lp.

Rodzaj pomieszczeń

Cena brutto

1.

Cała hala sportowa (zajęcia, imprezy sportowe)

140,00 zł/godz.

2.

Cała hala sportowa (zajęcia , imprezy pozasportowe)

300,00 zł/godz.

3.

1/3 hali (zajęcia, imprezy sportowe)

50,00 zł/godz.

4.

2/3 hali (zajęcia, imprezy sportowe)

100,00 zł/godz.

5.

Sala sportów walki

60,00 zł/godz.

6.

Sala fitness

70,00 zł/godz.

7.

Mała sala fitness

50,00 zł/godz.

8.

Sala szkoleniowa

60,00 zł/godz.

9.

Zaplecze sanitarne wraz z szatnią i ciągiem komunikacyjnym (parter)*

110,00 zł/godz.

*Dotyczy imprez sportowych i rekreacyjnych, których MOSiR nie jest organizatorem.

VII. Usługi świadczone na rzecz grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena

1.

Bilet wstępu ulgowy na basen

6,00 zł/godz./osoba

Dopłata powyżej 1 godz. 0,10 zł/min

2.

Bilet feryjny/wakacyjny na basen

4,00 zł/godz./osoba

Dopłata powyżej 1 godz. 0,10 zł/min

3.

Bilet wejściowy na kręgielnię

20,00 zł/godz. – 1 tor

4.

Wypożyczenie obuwia na kręgielnię

3,00 zł/para obuwia

Uwagi do tabeli:

1) Bilet ulgowy dotyczy:·osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji, dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i  młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Bilet feryjny/wakacyjny dotyczy dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych i wakacji do godziny 16.00.”.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Traci moc zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia biletu jednorazowego uprawniającego do korzystania z Nordic Walking w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-08-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-09-07 14:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-09-07 14:18:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki