Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wpisowego na VII Bieg Wolności i Solidarności organizowany przez Miejski Ośrodek Spo

Zarządzenie Nr 123/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia wpisowego na VII Bieg Wolności i Solidarności organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
w dniu 14 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się wpisowe na VII Bieg Wolności i Solidarności w wysokości 50 zł brutto od każdego uczestnika biegu. W dniu imprezy opłata wynosi 80 zł brutto i dokonywana jest w kasie MOSiR.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-10-11)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-10-12 13:58:37)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki