Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 125/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia karnetów wstępu na basen na okaziciela

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się 91 sztuk karnetów wstępu na basen na okaziciela, w cenie 60 zł brutto za jeden karnet. Karnet ważny jest 4 miesiące od dnia doładowania. Karnet upoważnia do 15 % ulgi od ceny biletu normalnego obowiązującego na pływalni.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-10-18)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-10-20 14:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki