Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych jednorazowych biletów wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu

Zarządzenie Nr 136/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych jednorazowych biletów wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W związku z organizacją przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej akcji „XXXI Spotkanie ze Św. Mikołajem” wprowadza się bezpłatne jednorazowe bilety wstępu na lodowisko OMEGA przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w ilości 4000 sztuk. Bilet nie obejmuje wypożyczenia łyżew. Bilety zostaną dołączone do paczek świątecznych, które zostaną rozdane uczestnikom akcji, tj. dzieciom w wieku do lat trzynastu. Bilety należy wykorzystać w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. codziennie do godz. 17.00.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-11-02)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-11-05 13:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki