Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 168/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący następujące załączniki do zarządzenia:

1) Załącznik nr 1 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Kryta Pływalnia

2) Załącznik nr 2 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Pawilon Wielofunkcyjny i Stadion.

3) Załącznik nr 3 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Boisko/Lodowisko „OMEGA”.

4) Załącznik nr 4 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Korty.

5) Załącznik nr 5 – Cennik usług pozostałych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Traci moc:

1) Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

2) Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

3) Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

4) Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

5) Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

6) Zarządzenie nr 143/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2022 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-12-22)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-12-28 14:34:39)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki