ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publiczn

Zarządzenie Nr 7/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a także do oddziału sportowego tworzonego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 762) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 1.

§ 2. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału sportowego tworzonego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. 

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3.

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-01-14)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-01-19 09:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki