ZARZĄDZENIE NR 21/2022

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie odstąpienia w całości od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz rozdziału VI pkt 10 Załącznika do Zarządzenia Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 w ramach programu "Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności zarządzam, co następuje:

§ 1.


     Odstępuję w całości od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 w ramach programu "Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności.

§ 2.


     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-31 15:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-31 16:00:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki