Terminarz posiedzeń Komisji stałych

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przed XXXVI sesją Rady Miasta, zwołaną na 29 czerwca 2022 r.

 

Termin i godzina

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska

 

23 czerwca 2022 r. – czwartek

godz. 1300

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami

 

23 czerwca 2022 r. – czwartek

godz. 1500

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego.

 

27 czerwca  2022 r. – poniedziałek

godz. 1400

Komisja Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

 

28 czerwca  2022 r. – wtorek

godz. 1500

Proponowany porządek obrad Komisji stałych Rady Miasta:

  1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Miasta.
  3. Sprawy różne.

Kierownik Biura Rady

/-/ Izabela Rejniak

Wytworzył:
Izabela Rejniak
(2022-06-14)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-06-15 11:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki