ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 109/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116 i poz. 1383) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powierzam pani Agnieszce Majewskiej pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka od 30 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-08-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-08-01 14:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki