Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 23 sierpnia 2022 r.

BR. 0002. 6 2022

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561),
odbędzie się w dniu 24 sierpnia  2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1500

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja transmitowana będzie  na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (plik pdf 466 KB).
  1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta 

/-/ Robert Krajewsk

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2022-08-23)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-08-23 12:58:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-08-23 13:01:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki