Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 23 sierpnia 2022 r.

BR. 0002. 7 2022

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561),
odbędzie się w dniu 31 sierpnia  2022 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1400

Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja transmitowana będzie  na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.
 1. Informacja Burmistrza Miasta o sytuacji inwestycyjnej na drodze wojewódzkiej nr 627.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (plik pdf 1677 KB),
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 (plik pdf 3599 KB ).
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka- /Porannej Rosy/ (plik pdf 428 KB) ,
 2. .w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (plik pdf 369 KB).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka (plik pdf 162 KB).
 2. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2022 r.
 3. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 r.
 4. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej.
 5. Informacje:z działaności: 
   1. a. Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
   2. b. Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2022-08-23)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2022-08-23 14:34:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2022-08-23 14:46:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki