Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wpisowego na VIII Bieg Wolności i Solidarności organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu

Zarządzenie Nr 134/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisowego na VIII Bieg Wolności i Solidarności
organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
w dniu 23 października 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się wpisowe na VIII Bieg Wolności i Solidarności w wysokości 60 zł brutto od każdego uczestnika biegu. W dniu imprezy opłata wynosi 90 zł brutto i dokonywana jest w kasie MOSiR.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-13 08:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki