☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kon

Zarządzenie Nr 162/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, pani Marty Podbielskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1) Dorota Ambroziak - przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Marian Grzegorczyk - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Elżbieta Stefania Mariańska - członek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej,

4) Elżbieta Ślaska - członek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki,

5) Anna Barbara Wróbel - członek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

   

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-11-23)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-11-28 12:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2022-11-28 12:05:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593602