Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 18 kwietnia 2023 r.

BR. 0002.5 2023

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 i 572),
odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1500

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z  XLVII  sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.(plik pdf 923 KB),
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038(plik pdf 3424 KB).
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich(plik pdf 155 KB).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej(plik pdf 154 KB).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru utworzenia Samorządowego Żłobka w Ostrowi Mazowieckiej(plik pdf 155 KB).
 4. Informacja Burmistrza Miasta o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o planowanej, wspólnej z Powiatem Ostrowskim, budowie sztucznego boiska z zapleczem przy ul. Rubinkowskiego.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2023 r.(plik pdf 332 KB)
 7. Informacje z działalności:
 1. Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 2. Przewodniczącego Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Robert Krajewski
(2023-04-18)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-04-18 12:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-04-18 12:46:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki