ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2023 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem

Zarządzenie Nr 72/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2023 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie w roku 2023 pomocy finansowej uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, do dnia 10 września 2023 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-06-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-06-26 12:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki