Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 6 września 2023 r.

BR. 0002.7 2023

Zawiadamiam, że L sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463),
odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. w poniedziałek w Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7.

Sesja rozpocznie się o godz. 1800

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./plik pdf 163KB/
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Robert Krajewski
(2023-09-06)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-09-07 10:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-09-07 14:13:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki