INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Ostrów Mazowiecka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje: 

§ 1 

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 12
- Nr 13,

§ 2 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

Komisarz Wyborczy
w Ostrołęce I
/-/ Kamil Skwiot

Wytworzył:
Kamil Skwiot
(2023-09-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-09-18 14:56:12)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki