POSTANOWIENIE NR 117/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

POSTANOWIENIE NR 117/2023

 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Ostrów Mazowiecka, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

Kamil Kuczyński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Ostrów Mazowiecka

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

Rafał Dębek, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Stare Lubiejewo

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
/ - / Kamil Skwiot

Wytworzył:
Kamil Skwiot
(2023-10-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-10-04 11:18:45)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki