Terminarz posiedzeń Komisji stałych

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w grudniu 2023 r.

 

Termin i godzina

Proponowany porządek obrad:

Komisja Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

6 grudnia 2023 r. –

(środa) godz.

1430

  1. Otwarcie posiedzenia oraz ustalenie porządku obrad.
  2. Projekt budżetu miasta na 2024 r. – analiza i wypracowanie wniosków.
  3. Sprawy różne.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska

 

7 grudnia 2023 r. –

(czwartek) godz. 1400

/wspólne posiedzenie/

  1. Otwarcie posiedzenia oraz ustalenie porządku obrad.
  2. Projekt budżetu miasta na 2024 r. – analiza i wypracowanie wniosków.
  3. Zaopiniowanie materiałów na LIV sesję Rady Miasta.
  4. Sprawy różne.

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

 

11 grudnia 2023 r. –

(poniedziałek) godz.1430

  1. Otwarcie posiedzenia oraz ustalenie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie materiałów na LIV sesję Rady Miasta.
  3. Sprawy różne.

 

Kierownik Biura Rady

/-/ Izabela Rejniak

Wytworzył:
Izabela Rejniak
(2023-12-05)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-12-06 10:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-12-06 10:30:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki