Podatek leśny od osób fizycznych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.Wymagane dokumenty:

Formularz informacji o lasach (IL-1) wraz z załącznikami (ZIL-1), (ZIL-2) i (ZIL-3), który obowiązuje od dnia 01 lipiec 2019r.

Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach (INRL- 1) należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na podatek (dotyczy roku 2018 oraz do dnia 30 czerwiec 2019r.).

2. Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu- pokój Nr 1 w godzinach 8.00- 16.00

3. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. 2019, poz.888)

 4. Podatek leśny:

w roku 2024 wynosi:

 - 72,0346 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P.2023. poz.1130)

w roku 2023 wynosi:

 - 71,0996 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022. poz.996)

w roku 2022 wynosi:

 - 46,6972 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P.2021. poz.950)

w roku 2021 wynosi:

    - 43,3048 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P.2020, poz.983)

w roku 2020 wynosi:

    - 42,7328 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.   (M.P.2019, poz.1018)

 

w roku 2019 wynosi:

    - 42,2356 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018, poz.1005). 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


6.  Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat (pokój Nr 12).

7. Terminy płatności podatku leśnego:

I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

8. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 12:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2023-12-08 10:46:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki