☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych


1. Wymagane dokumenty:

    Wypełniony formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami (ZDL-1) i (ZDL-2)

2. Miejsce złożenia dokumentów:

    Kancelaria Urzędu - pokój Nr 1 w godzinach 8.00-16.00

    Wydział Realizacji Budżetu - pokój Nr 12 w godzinach 8.00-16.00

3. Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019, poz.888)

4. Podatek leśny:

w roku 2021 wynosi:

    - 43,3048 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P.2020 poz.983)

 

w roku 2020 wynosi:

     - 42,7328 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P.2019, poz.1018)

w roku 2019 wynosi:

      - 42,2356 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018, poz.1005)

w roku 2018 wynosi:

    -43,3532 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wedłu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P.2017, poz.963)

w roku 2017 wynosił:

    -42,0222 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (M.P.2016, poz.996)

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za posrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – insp. ds. wymiaru podatków i opłat (pokój nr 12)

 

7. Terminy płatności podatku leśnego:

31 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia.

8. Termin składania deklaracji do 31 stycznia

9. Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr  44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
ania ania
(2007-03-16 14:17:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218