☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo pierwokupu

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

Umowa notarialna – warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy/ położonej na terenie gminy.

Opłaty:

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami   i Rolnictwa przygotowuje niezbędne dokumenty. Burmistrz w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności.
  2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny  – oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrz nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

pok. 110

tel. 29 679 54 31

Podstawa prawna:

Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Wytworzył:
Jadwiga Kosiorek
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2019-04-09 13:23:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220