☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie artykułu 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) ogłasza wyniki otwartego konkursu oraz poziom dofinansowania  na zadania realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe poprzez zlecenie w formie powierzenia/ wsparcia zadań z zakresu  :

1.    Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:

a) Stowarzyszenie Nadzieja
-Nazwa zadania: „Ostrowski Punkt Integracyjny”
-Kwota dotacji: 10 000 zł

2.   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny
-Nazwa zadania: „Ostrów biega „ Za Stawem” – masowe i rodzinne biegi uliczne oraz bieg na orientacje”
-Kwota dotacji: 9 890zł
b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”
-Nazwa zadania: „Rozwój sportu osób niepełnosprawnych”
-Kwota dotacji: 4738,00zł
d) Ostrowski Klub Koszykówki „Sokół”
-Nazwa zadania: „Organizacja zajęć w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji”
-Kwota dotacji: 7 892,00zł
 3.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”
-Nazwa zadania: „Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z realizacją sztuk teatralnych”
-Kwota dotacji: 8 740 zł
b) Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
- Nazwa zadania: „Organizowanie wystaw cyklicznych poświęconych prezentacji dziedzictwa kulturowego mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka”
- Kwota dotacji: 8 740 zł
 
            Burmistrz
/-/ Mieczysław Szymalski
Wytworzył:
Lidia Runo
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2009-07-24 08:05:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2009-07-24 08:06:28)
 
 
ilość odwiedzin: 4891879

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X