☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta OSTRÓW MAZOWIECKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku oraz zaprasza do składania ofert.

 

Zadania z obszaru pomocy społecznej, w tym: świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadań.


Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.


Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264, poz. 2207). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl
2. Oferty można składać: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem” KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2010 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (decyduje data wpływu do kancelarii).


Ogłoszenie o otwartym konkursie
Oferta realizacji zadania publicznego
Umowa
Sprawozdanie
 

Wytworzył:
Mieczysław Szymalski
Udostępnił:
Michał Duda
(2010-11-16 12:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2010-11-16 12:30:56)
 
 
ilość odwiedzin: 4961624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X