☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miasto Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane teleadresowe 1561328
2 Ogłoszenia o przetargach 294719
3 Nabory na wolne stanowiska pracy 119061
4 Ogłoszenia i Obwieszczenia 89412
5 Archiwum przetargów - postępowania prowadzone przy pomocy programu komputerowego ProPublico 64392
6 Pozostałe Ogłoszenia i Informacje 44915
7 Ogłoszenia i Informacje Miejskich Jednostek Organizacyjnych 43733
8 2016 ROK 35741
9 2015 ROK 30781
10 Sprzedaż nieruchomości 30522
11 2014 ROK 28643
12 2017 ROK 28621
13 Organizacja Wewnętrzna Urzędu 26782
14 2016 ROK 26703
15 2015 ROK 26508
16 2019 ROK 26297
17 2014 ROK 25111
18 2019 ROK 24929
19 Sesje Rady Miasta 23824
20 Kierownictwo Urzędu 23365
21 2018 ROK 22228
22 Gospodarka odpadami 22147
23 2017 ROK 21981
24 Zarządzenia Burmistrza Miasta 21494
25 Podatki i opłaty lokalne 20874
26 Urząd Stanu Cywilnego 19731
27 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo 19314
28 2021 ROK 18750
29 UCHWAŁA NR XXXVII/159/2012 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka 17818
30 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów 17180
31 Dowody osobiste 16601
32 2018 ROK 15798
33 Wybory/Unieważnienia 15580
34 2015 ROK 15518
35 Na rok 2021 15000
36 2020 ROK 14350
37 Dni i godziny otwarcia 13760
38 Jednostki Budżetowe 13721
39 Regulamin Organizacyjny 13466
40 Nieruchomości 13192
41 2017 ROK 12777
42 Gospodarka komunalna 12477
43 2016 rok 12327
44 Organizacje Pozarządowe 12130
45 Ochrona Środowiska 12026
46 2016 ROK 11870
47 Komisje Rady Miasta 11716
48 Działalność gospodarcza 11711
49 Organy Miasta 11581
50 Burmistrz 11296
 
liczba odwiedzin: 1561328