☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 91 / 2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych dla dziewcząt urodzonych w latach 2001-2002 w Ostrowi Mazowieckiej  przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym
 wywoływanym przez wirusy HPV 6,11,16,18. 

            Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r, poz.594 z poźn.zm.) art. 48 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

                                                                       §1

Zarządza się ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanym przez wirusy  HPV 6,11,16,18 dla dziewcząt urodzonych w latach  2001-2002  w mieście Ostrów Mazowiecka. Szczepienia będą obejmowały trzy dawki w latach 2014-2015.

 

                                                                       §2

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka po zapoznaniu się z rekomendacjami  komisji konkursowej.

 

                                                                       §3

1. Treść ogłoszenia o konkursie, wzór formularza  ofertowego, wzór umowy,  stanowią załączniki  nr 1 , 2 ,3  do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie BIP Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

                                                                       §4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka

 

                                                                       § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                              /-/ Władysław Krzyżanowski

 

Konkurs

Formularz Ofertowy

Wzór Umowy

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-29)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2014-10-30 15:50:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2014-10-30 15:54:28)
 
 
ilość odwiedzin: 5480569

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X