☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 99/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 06 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałom:

- Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska,

- Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

/-/ Władysław Krzyżanowski

Załączniki:

Regulamin

Zgłoszenie

Oświadczenie

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-11-06)
Udostępnił:
Michał Duda
(2015-09-25 14:45:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-10-12 11:55:44)
 
 
ilość odwiedzin: 5476560

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X