☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 49/2007

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 maja 2007 roku


w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję Zespół Konsultacyjny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2

W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 wchodzą następujące osoby:

1. Z ramienia organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
1) Mirosława Noga
2) Anna Samsel
3) Henryk Kochanowski
4) Zofia Wiśniewska
5) Krzysztof Swaczyna
6) Grzegorz Helcbergiel
7) Andrzej Słupek 
8) Tomasz Koczara
9) Danuta Umińska
10) Sebastian Szydlik

2.  Z ramienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – Brygida Mościcka 

3.  Z ramienia Rady Miasta:  Bogusław Konrad

4.  Przedstawiciele:

1) Wydziału  Spraw Organizacyjnych, Pracowniczych i Obywatelskich U.M. - Wojciech Roszuk
2) Miejskiego Domu Kultury -  Bożenna Rostkowska 
3) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -  Leszek Mościcki
4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  - Barbara Kędziora 


5.  Koordynator ds. współpracy -   Dariusz Chmielewski

§ 3

Regulamin działania Zespołu Konsultacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu, powołanego w trybie określonym  w punkcie 8 Regulaminu, o którym mowa w § 3.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr1:

Regulamin Zespołu Konsultacyjnego

Wytworzył:
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 13:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 13:56:09)
 
 
ilość odwiedzin: 4891824

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X