Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna.

 
Opłaty :
1. Opłata skarbowej nie pobiera sie.

Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka - pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wydanie stosownego zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok. 110
tel. 29 679 54 31

Podstawa prawna:
Art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
Wytworzył:
Jadwiga Kosiorek
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-26 15:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-12-07 12:06:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki