☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Osób, które nie dopełniły obowiązku wymeldowania.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Tytuł prawny do lokalu – kserokopia i w oryginale do wglądu.
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Formularze/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

 
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:

 1.  przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001, lub
 2. w kasie tut. Urzędu w godz.: pon. - pt. 9.00-14.00, wt. 9.00-17.00

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 1 (kancelaria Urzędu)

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00, Wtorek 8.00 – 18.00

Termin załatwienia sprawy

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1267 ze zm.) po  okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu oraz dobrowolnie i trwale opuściła lokal.

 

Wytworzył:
Beata Rewkowska
(2018-01-02)
Udostępnił:
Radosław Pszczółkowski
(2004-01-28 11:00:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rewkowska
(2018-02-02 10:30:02)
 
 
ilość odwiedzin: 5711805

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X