☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 
 
Zarządzenie nr 50/2007
 
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 
z dnia 28 maja 2007 roku
 
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego, regulaminu prac Zespołu, trybu postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, oraz wzorów: rejestru ofert, oświadczenia składanego przez członków Zespołu, karty oceny oferty, uzasadnienia wyboru oferty
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję Zespół Opiniujący w zakresie badania i oceny wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zwany dalej „Zespołem”.
 
§ 2
 
W skład Zespołu o którym mowa w § 1 wchodzą następujące osoby:
1) Mirosława Noga
2) Anna Samsel
3) Henryk Kochanowski
4) Zofia Wiśniewska
5) Krzysztof Swaczyna
6) Grzegorz Helcbergiel
7) Andrzej Słupek
8) Tomasz Koczara
9) Danuta Umińska
10) Sebastian Szydlik
§ 3
 
Ustalam Regulamin pracy Zespołu Opiniującego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Ustalam tryb postępowania o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
 
Ustalam wzór rejestru ofert, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
 
 
§ 6
 
Ustalam wzór oświadczenia składanego przez członków Zespołu, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 7
 
Ustalam wzór karty oceny oferty, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 8
 
Ustalam wzór uzasadnienia wyboru oferty, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 9
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Opiniującego, powołanemu w trybie określonym w punkcie 6 Regulaminu, o którym mowa w § 1.
 
§ 10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:
Wytworzył:
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 14:03:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2007-06-29 15:34:18)
 
 
ilość odwiedzin: 4891878

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X